Help-Site Computer Manuals
Software
Hardware
Programming
Networking
  Algorithms & Data Structures   Programming Languages   Revision Control
  Protocols
  Cameras   Computers   Displays   Keyboards & Mice   Motherboards   Networking   Printers & Scanners   Storage
  Windows   Linux & Unix   Mac

Lingua::FI::Genitive
Finnish genitive

Lingua::FI::Genitive - Finnish genitive


NAME

Lingua::FI::Genitive - Finnish genitive


NIMI

Lingua::FI::Genitive - suomen genetiivi


SYNOPSIS

use Lingua::FI::Genitive qw(genetiivi);

my ($genetiivi,$rule_id) = genetiivi(``koti'');

print ``$genetiivi\n''; # will print ``kodin\n'';


KÄYTTÖ

use Lingua::FI::Genitive qw(genetiivi);

my ($genetiivi,$rule_id) = genetiivi(``koti'');

print ``$genetiivi\n''; # tulostaa ruudulle ``kodin\n'';


DESCRIPTION

genetiivi() returns the genitive of an inputted word.

Supposes that given word is a name if the first letter is capilalized.


KUVAUS

genetiivi() palauttaa annetun sanan genetiivin.

Olettaa, että sana on nimi, mikäli ensimmäinen kirjain on iso.


BUGS

Characters å, ä, ja ö are not working at all.

Doesn't know all odd words.

Works only for non-inflected words.

What comes to names, works well only with Christian names.


VIRHEET

Merkit å, ä ja ö eivät toimi.

Ei tunne kaikkia erikoisesti taipuvia sanoja.

Toimii vain perusmuodossa oleville sanoille.

Nimistä kääntää hyvin vain etunimet.


AUTHOR

Ville Jungman

ville.jungman@frakkipalvelunam.fi>


COPYRIGHT

Copyright 2003 Ville Jungman


LICENSE

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the same terms as Perl itself.

Ville Jungman

ville.jungman@frakkipalvelunam.fi>


TEKIJANOIKEUS

Ville Jungman

ville.jungman@frakkipalvelunam.fi>


LISENSSI

Tämä kirjastomoduli on vapaa; voit jakaa ja/tai muuttaa sitä samojen ehtojen mukaisesti kuin Perliä itseään.

Programminig
Wy
Wy
yW
Wy
Programming
Wy
Wy
Wy
Wy